Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1209
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1317
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1244
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1177
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1324
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1254
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1292
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1187
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1309
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1287