Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1616
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1756
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1680
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1586
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1750
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1706
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1764
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1632
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1772
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1730