Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1374
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1503
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1429
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1356
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1517
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1445
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1504
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1388
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1522
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1491