Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1256
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1374
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1307
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1229
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1388
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1320
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1372
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1253
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1389
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1351