Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1499
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1638
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1561
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1476
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1628
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1581
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1635
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1516
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1660
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1623