Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1526
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1665
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1587
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1502
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1659
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1614
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1674
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1547
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1688
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1651