Lập trình cũng vui mà

(Hình minh họa: Internet)

 

 

 

LẬP TRÌNH CŨNG VUI MÀ


(Thấy anh em trẻ lên diễn đàn kêu than quá, làm bài động viên các thanh niên nhẩy)

Lập trình cũng chẳng khô khan
Mà sao tụi trẻ kêu than suốt ngày
Lên forum thấy giải bày:
"Anh ơi khó quá, phen này chắc toi"
Thôi thì em hãy gắng ngoi
Dù sao cũng học hẳn hoi ở trường
Nhiều anh học chỉ ở "đường"
Các em cố gắng phi thường sẽ qua.

 

Trương Tuấn Kiệt