Vu lan 2016

VU LAN 2016


(Vu Lan lại nhớ về câu thơ "Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay"... (st).

 

Vu Lan, báo hiếu Mẹ, Cha
Nhớ công sinh dưỡng nuôi ta nên Người
Khi con cất tiếng chào đời
Mẹ cho câu hát à ơi, ru hời
Cha cho con cả bầu trời
Là mây, con có cuộc đời tự do
Nuôi con vất vả, âu lo
Sang sông con hãy nhớ đò chở ta
Phật tìm chẳng phải đâu xa
Ở bên ta đó, Mẹ, Cha hằng ngày.

 

Trương Tuấn Kiệt