Đi chùa không phải để cầu xin

ĐI CHÙA KHÔNG PHẢI ĐỂ CẦU XIN


(Phật không ban cho chúng ta Hạnh Phúc, mà chỉ cho ta con đường đến Hạnh Phúc. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao ngừơi xấu không bị trừng trị trong khi người tốt phải chịu nhiều đắng cay.)

 

Đi chùa mua ít trái cây
Cầu xin cuộc sống đủ đầy, ấm no
Cầu hoài mà chẳng thấy cho
Vì tâm chưa tỉnh, sầu lo vẫn nhiều
Ai ơi nên nhớ một điều
Luật nhân quả đã ứng nhiều đó thôi
Nhiều người cướp giật, ăn chơi
Mà sao không bị ông Trời hỏi thăm
Vì ngày xưa họ rất chăm
Làm bao việc tốt, quanh năm giúp người
Kiếp sau họ sống vui cười
Nhưng mà kiếp tới cuộc đời lại xui
Nhiều người tốt lại không vui
Làm bao việc phước, ngậm ngùi đắng cay
Điều này cũng dễ nói ngay
Cũng vì kiếp trước họ hay nợ nần
Kiếp sau phải trả dần dần
Khi nào trả hết thì thân yên bình
Chùa không phải chỗ cầu tình
Cũng không phải chỗ để mình ước xin
Đến chùa để thấy bình yên
Khi tâm sáng tỏ, buồn phiền hết thôi.

 

Trương Tuấn Kiệt