Con đường hạnh phúc là con đường mình đang đi

 

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC LÀ CON ĐƯỜNG MÌNH ĐANG ĐI

(There is no way to happiness, happiness is the way)

 

Con đường Hạnh Phúc tìm đâu ?

Tìm trong một kiếp bao lâu sẽ thành

Bao năm chăm chỉ học hành

Không trường nào dạy, chẳng ngành nào hay

Làm được thì bảo ăn may

Làm không được bảo rằng ngay mày "cùi"

Bước đi nhưng cứ nghĩ lùi

Hôm nay lại cứ ngậm ngùi ngày qua

Ai ngờ Hạnh Phúc chẳng xa

Con đường Hạnh Phúc bên ta hàng ngày.

 

 

Trương Tuấn Kiệt