Con đường hạnh phúc

 

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

(There's no way to happiness. Happiness is the way-Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi)

Đi tìm Hạnh Phúc ở đâu ?

Lên chùa vái lạy, nguyện cầu có không ?

Sư thầy liền bảo mất công

Muốn tâm thanh tịnh thì không cần cầu

Chuyện đau xin bỏ khỏi đầu

Chuyện vui xin giữ nhiệm màu lắm con

Dù đi khắp bể ngàn sơn

Mỗi ngày được sống là còn niềm vui.

 

 

Trương Tuấn Kiệt