Tôi yêu ngôn ngữ Python

(Hình minh họa: Internet)

 

 

TÔI YÊU NGÔN NGỮ PYTHON

(Ngày xưa trường đại học chỉ dạy mỗi Pascal và C. Học viễn thông nhưng lại thích công nghệ thông tin hơn nhưng lỡ theo rồi đành phải chịu. Vì đam mê tin học nên tự học thêm Java, PHP, JavaScript và Python. Python là ngôn ngữ đơn giản nhưng mạnh mẽ, mã nguồn mở và có 1 cộng đồng rất đông.)

 

Python đơn giản lại hay

Học trong vài tiếng làm say lòng mình

Python, ngôn ngữ lập trình

Nhìn vô là thấy bóng hình của trăn

Python, làm chẳng khó khăn

Ai mà yêu thích nên săn về dùng.

 

 

Trương Tuấn Kiệt