Thuật toán giải quyết nỗi buồn

 

THUẬT TOÁN GIẢI QUYẾT NỖI BUỒN

(Cứ buồn nếu bạn muốn, nhưng 1 ngày chỉ 5 phút thôi nhé, còn nhiều việc phải làm lắm)

 

Buồn phiền chẳng để làm chi


Thôi buồn 5 phút rồi đi ra ngoài


Buồn đau thân xác mêt nhoài


Thôi buồn 5 phút, buồn hoài sớm toi


Nào bà con hãy vào coi


Lưu đồ thuật toán hẵn hoi đây này:


Buồn mà giải quyết được ngay


Thì nên ăn uống no say cười khì


Buồn nhưng chẳng giải được 


Thì thôi không giải, ngủ khì lại vui.

 

 

Trương Tuấn Kiệt.