Ai nói dân kỹ thuật là khô khan

 (Hình minh họa: Internet)

 

 

 

AI NÓI DÂN KỸ THUẬT LÀ KHÔ KHAN

 

Kỹ thuật nào phải khô khan


Làm thơ nào phải kêu than chán đời


Vì yêu cuộc sống tuyệt vời


Nên dân kỹ thuật mới ngồi làm thơ


Làm thơ không phải mộng mơ


Làm thơ để thấy mình lơ buồn phiền


Làm thơ đâu phải cần tiền


Làm thơ là để bạn hiền click LIKE.

 

 

Trương Tuấn Kiệt