Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling

(Hình minh họa: Internet)

 

 

 

JAMES GOSLING


Cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Java. 
Ông tạo ra Java khi đang làm việc cho Sun. Sau khi Oracle mua Sun ông đã rời Oracle và làm cho Google, sau đó ông lại rời bỏ Google và đầu quân cho một công ty chuyên về thu thập và xử lý dữ liệu hàng hải. 
Điều đáng quý nhất ở ông đó chính là làm việc bằng niềm đam mê và không coi trọng dạnh vọng hay tiền bạc. 
Trước một con người tài năng, tôi xin cúi đầu.

 

GOSLING nay đã già rồi
Đam mê công nghệ vẫn ngồi coding
Miệng cười, mắt sáng thông minh
Mang Java đến hành tinh Địa Cầu
Nhờ ông Sun mới đẹp giàu
Bao nhiêu công nghệ bắt đầu từ Sun
Cộng đồng nguồn mở đắp vun
Java mạnh mẽ càng vươn xa dần
Ngày nay thế giới vẫn cần
Vì Java vẫn rất gần, rất thân
Già rồi nhưng chẳng dừng chân
Tôi xin quỳ dưới ân nhân một lần.

 

Trương Tuấn Kiệt