Phần mềm tự động nâng dung lượng cơ sở dữ liệu trên Server T2000: DelHis

InEmail

Mã sản phẩm:

Kích thước: 0*0 cm

Giá bán:

Mô tả

 

Hiện nay tại VNPT ĐăkLăk các thiết bị truyền dẫn Huawei chiếm số lượng khá lớn nên lượng cảnh báo rất nhiều dẫn đến tình trạng cơ sở dữ liệu (FaultDB) của Server T2000 bị đầy liên tục và sẽ không bắt được các cảnh báo nữa. Vì vậy tôi đã xây dựng phần mềm tự động xóa các cảnh báo, log file, event và nâng dung lượng của cơ sở dữ liệu.

Link download:

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxxof38Ckj4XMUM1VVhzZ293VkE&usp=sharing

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.