Phần mềm tự động lấy Serial Number thiết bị viễn thông

InEmail

Mã sản phẩm:

Kích thước: 0*0 cm

Giá bán:

Mô tả

     Việc lấy Serial Number của các thiết bị viễn thông mất khá nhiều thời gian, công sức và độ chính xác không cao. 

Mình viết chương trình GetSN miễn phí để giúp các bạn có thể lấy Serial Number của các thiết bị viễn thông một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Chương trình tự động tạo ra file Excel (định dạng .xls) sau khi lấy.

Phiên bản hiện tại là 15.0.0.0, chạy tốt trên hệ điều hành Window XP, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012.

Hỗ trợ kết nối: Telnet, SSH.


Chương trình hỗ trợ các thiết bị sau:

Juniper:

o   MX960

o   MX2010

Alcatel:

o   DSLAM 1540 LiteSpan MSAN

o   Switch 6200

o   Switch 6224U

o   Switch 6400

o   GPON 7360FX

Cisco:

o   Switch ME-3400-24FS-A

o   Switch ME-3400G-2CS-A

Siemens:

o   DSLAM hiX5630

o   DSLAM hiX5635

Huawei:

o   DSLAM MA5600

o   DSLAM MA5616

o   Switch S3328

o   Switch S5300

o   Switch S5328

o   GPON MA5600T

o   NetEngine 40E

ZTE:

o   DSLAM  9806H

o   GPON ZXA10 C320

Ruby:

o   Switch ES-2126C

Volktek:

o   Switch MEN-4532

o   Switch MEN-6412

VFT:

o   Switch V-2224G-OP

Raisecom:

o   Switch  ISCOM2924GF-4GE-DC/D

EdgeCore:

o   Switch ECS412028Fv2AF


Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1zxT082QJl1WuAdKseaSqvt9McsLJ35iE

Các bạn đọc hướng dẫn sử dụng trong thư mục Help nhé.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.