Phần mềm tự động đo tốc độ download của các dãi IP trên BRAS: IPTester

InEmail

Mã sản phẩm:

Kích thước: 0*0 cm

Giá bán:

Mô tả

 

Đo kiểm tốc độ download của các dãi IP trên BRAS là việc làm thiết thực để đánh giá chất lượng mạng lưới.
Tuy nhiên việc làm này hoàn toàn thủ công: tạo kết nối Internet, đợi máy tính hoặc modem nhận IP cấp từ BRAS về, sau đó đo tốc độ.
Rồi lại thực hiện lại đến khi nào BRAS cấp DÃI IP khác.

Tôi rất vui khi đã viết được chương trình IPTester bằng Python, chạy rất ổn định. Phiên bản hiện tại là 1.0.5.
Chúng ta chỉ cận nhập các dãi IP vào, click chuột. Chương trình sẽ tự động tạo kết nối PPPoE, khi nhận được IP sẽ đo tốc độ. Sau đó lại tạo kết nối và đợi khi nào BRAS cấp dãi IP khác mới đo.

Khi đo xong, chương trình tự động tạo file báo cáo.

Link download:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxxof38Ckj4XMWEydzJDd2RKUTA&usp=sharing

 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.