Phần mềm tự động đo kiểm chất lượng Internet: QoSTestReport

InEmail

Mã sản phẩm:

Kích thước: 0*0 cm

Giá bán:

Mô tả

QoSTestReport

Việc đo kiểm chất lượng đường truyền Internet bây giờ rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà cung cấp dịch vụ.
Việc đo kiểm có thể là bằng SpeedTest, Ping...Tuy nhiên tất cả đều thủ công, mất thời gian và độ chính xác không cao.

Tôi viết chương trình QoSTestReport miễn phí không ngoài mục đích giúp các bạn tự động đo kiểm.

 

Chức năng:

-Đo kiểm DNS Lookup.

-Đo kiểm DNS (dùng DNSBenchmark).

-Đo kiểm Ping (dùng Fping, TCPing).

-Đo kiểm tốc độ Download/Upload (dùng speedtest.net).

-Kiểm tra kết nối PPPoE, xác định thời gian IP cấp về Modem (hiện tại chỉ viết cho Modem GPON Alcatel), nếu thời gian xác thực > 3 phút sẽ tạo file báo cáo và gửi email cho người quản trị.

-Hỗ trợ đo liên tục (24/7).

-Tự động tạo file báo cáo có định dạng .DOC và .TXT.

-Gửi email khi đo kiểm không đạt yêu cầu.

 

Link download:

Phiên bản: 4.0.0
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxxof38Ckj4Xa1V3R29uRG5rMGc&usp=sharing

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.