Phần mềm tự động copy, gửi email: AutoCopy

InEmail

Mã sản phẩm:

Kích thước: 0*0 cm

Giá bán:

Mô tả

Thời hiện đại này thì có lẽ dữ liệu còn quý hơn vàng, việc mất mát dữ liệu có thể sẽ mang lại những hậu quả không lường trước được.
Mình viết chương trình AutoCopy hoàn toàn miễn phí, với mục đích copy dữ liệu từ nơi này sang nơi khác hoặc gửi emai(ở đây mình dùng Gmail) một cách tực động.

Link download:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxxof38Ckj4XcTRid1J3ZXI5T1k&usp=sharing

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.