CHÀO BUỔI SÁNG

Cứ mỗi sáng tinh mơ được ngắm những bông hoa nhỏ lại thấy nhẹ nhàng để bắt đầu một ngày mới.

CUỘC ĐỜI VỐN DĨ GIẢN ĐƠN

Cuộc đời vốn dĩ giản đơnKhông nên đau khổ, giận hờn làm chiBuồn thì lại vác xe điBuồn rơi, buồn rụng lại “phi” về nhà. TTK