ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA

Đi qua những ngày mưa
Càng thêm yêu ngày nắng
Cuộc đời đâu phẳng lặng
Đầy bão tố phong ba
Sướng hay khổ tại ta
Đâu phải mưa và nắng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *