ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA

Đi qua những ngày mưa Càng thêm yêu ngày nắng Cuộc đời đâu phẳng lặng Đầy bão tố phong ba Sướng hay khổ tại ta Đâu phải mưa và nắng…