SÁNG MÙA THU

Một buổi sáng bình yên
Bên thảo nguyên nhẹ nắng
Lòng tôi sao tĩnh lặng
Nhẹ như gió mùa thu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *