HOA VÀNG TRƯỚC NGÕ

Nhà em mái lá đơn sơ
Hoa vàng trước ngõ đợi chờ nắng tươi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *