CHÀO NGÀY MỚI

Hôm nay trời nắng chang chang
Cà phê đen đá nhẹ nhàng mà say

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *