CÀ PHÊ SÁNG

Chào buổi sáng đẹp trời
Ly cà phê lộng gió

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *