SÁNG MÙA THU

Một buổi sáng bình yênBên thảo nguyên nhẹ nắngLòng tôi sao tĩnh lặngNhẹ như gió mùa thu…