VẪN CÒN XUÂN

Ai bảo xuân tàn hoa rụng hếtSân vườn vẫn thấy một vài bông…