NGÔI NHÀ HOA HỒNG

Hoa hồng vẫn nở trước sân
Chim trên cây vẫn chuyên cần hát ca…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *