GIÀN LAN

Vậy là cuối cùng cái giàn lan cũng đã gần hoàn thiện. Gần năm tháng trời bây giờ những chậu phong lan mới được về nhà mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *