CUỘC ĐỜI VỐN DĨ GIẢN ĐƠN

Cuộc đời vốn dĩ giản đơnKhông nên đau khổ, giận hờn làm chiBuồn thì lại vác xe điBuồn rơi, buồn rụng lại “phi” về nhà. TTK