HOA NẮNG

Hoa gì tôi chẳng biết tên Hồng hồng, nho nhỏ đứng bên sân vườn Trông em rất đỗi bình thường Lung linh trong nắng dễ thương lạ kỳ Nhưng anh chẳng biết hoa gì Gọi em hoa nắng có kỳ lắm không ? Trương Tuấn Kiệt

THẢO NGUYÊN

Thôi về bạn với Thảo Nguyên Hương đồng, gió nội bình yên, an lành…